Privatundervisning Larvik

Enkelte ønsker å lære seg yoga, evt. videreutvikle sin yogapraksis gjennom privatundervisning. Dette kan gjennomføres enten hjemme hos deg eller i vårt studio i Larvik.

Vi tilbyr to typer privatundervisning:

  • Privatundervisning standard
  • Privatundervisning tilpasset

Privatundervisning standard:

Her vil privatundervisningen følge et normal kursforløp iht standard kursplan for ønsket kurstype og nivå.  Det er normalt med 8 ganger fortløpende undervisning à 1 klokketime. Du vil lære det samme som de som går på tilsvarende kurs hos oss. En flott måte å lære yoga på, hvor du har lærerens fulle oppmerksomhet!

Pris kr 850 for 1 klokketime.

Privatundervisning tilpasset:

Her vil privatundervisningen være tilpasset den enkeltes behov og ønsker. Vi vil utarbeide et yogaprogram som du også får med deg til hjemmepraksis, hvis det er ønsket. Vi anbefaler minst 8 forløpende privat timer à 1 klokketime.

Pris kr 950 for 1 klokketime.

Ta kontakt, så finner vi ut hva som passer best for deg.

Copyright Yogaloftet AS