Vårt faglige ståsted i Yin Yoga

 

 

Daoistisk hilsen - hender

Anita har sitt faglige ståsted i  Yin yoga gjennom omfattende arbeid med taoistisk filosofi, 5 element teori og tradisjonell kinesisk medisin.

Hun har, sammen med sin kollega Lisbeth Wang, etablert Yin Yoga Instituttet AS.  Her tilbyr de workshops og yogalærerutdanning. Les mer ved å gå til www.yinyoga.no.

Her er litt informasjon hentet fra Yin Yoga Instituttets websider:

Yin Yoga tilhører den taoistisk praksisen med kropp og sinn. Yin (sort) og Yang (hvit) representerer helheten, Tao.

Et viktig element i vår Yin praksis er at vi arbeider ut i fra dette ståstedet.

Yin yoga er en yogaform som er i kraftig vekst, både i Norge og resten av verden. Med sin rolige og allikevel krevende form, gir den en god balanse til den mer kraftfulle og tempofylte hverdagen som mange opplever.

I Yin yoga arbeider vi i utvalgte yogastillinger over lengre tid enn det som er vanlig i andre yogaformer, På denne måten får vi mulighet til å tøye og styrke dyp muskulatur, bindevev og ledd/leddbånd.

Når vi går over i en ny stilling, gjør vi dette i en flytende overgang, som stimulerer og styrker kjernemuskulatur og sørger for at qi-flyten (livskraften) er tilstede under praksis.

Yin yoga i sin fulle form er en praksis som både mykner, åpner og styrker kropp og sinn.

Yin yoga tilhører den taoistiske praksis, og har sitt medisinske ståsted i samme tradisjon som Qigong og Taiji.

Tradisjonell kinesisk medisin, Taiji (Taiqi) og Qigong, sammen med Yin yoga, har sitt utspring fra taoistisk filosofi og praksis.

Det finnes en rekke viktige prinsipper i vårt arbeide:

– Forståelsen av hva som ligger i begrepet og energien Tao, Yin og Yang.
– Kunnskap om 5-elementteorien og tilhørende energier (tre (luft), ild, jord, metall og vann).
– Studiet av naturens endringer (f.eks årstidene og overgangene mellom disse).
– Erkjennelsen av at vi mennesker er en del av naturen og dens endringer.
– Ovennevnte punkter satt i sammenheng i utførelsen av yogapraksis (alkemi).

Arbeidet vi utfører i vår Yin yoga, har dermed samme fokus.

Tao - yin og yang

 

Copyright Yin Yoga Instituttet AS