Vårt faglige ståsted i Klassisk yoga

Anita og Ingebjørg er utdannet ved YOGALÆRERSKOLEN I NORGE.

Den klassiske yogaretningen som undervises hos oss er utviklet gjennom tusenvis av år og har sine røtter i India.

YOGALÆRERSKOLEN I NORGE utdanner yogalærere (3,5 år) innenfor denne yogatradisjonen.
Utdannelsen tilsvarer 1.000 timer (Teacher training) og er meget omfattende.

Utdannelsen er delt i to moduler: Modul 1: 1 årig fordypelse i yoga og meditasjon (kreves bestått før modul 2) Modul 2: 2,5 år yogalærerutdannelse

Innhold i Modul 1: Klippet fra www.yogaprosess.no.

Den ettårige fordypelsen i yoga og meditasjon har følgende hovedmålsetninger:

 • Lære yoga og meditasjon grundig – fra enkle til middels avanserte teknikker med personlig oppfølging og korreksjon av praksis og personlig veiledning.
 • Integrere yoga og meditasjon i hverdagen med regelmessig praksis og bli kjent med de omfattende virkningene av dette.
 • Bli kjent med hovedtrekkene av yogaens eldre og nyere historie og bakgrunn.
 • Forstå de viktigste av yogaens begreper.
 • Få eksempler på grundig pedagogisk gjennomgåelse av yogateknikker. Dette skjer med enkle elementer av fysiske yogaøvelser, pusteøvelser, renselsesteknikker og avspenning og skal gi en større forståelse for dybden i yoga og utvide ens egen opplevelse av yoga. Gjennomgåelsen skal også være eksempler på Modul 2 sine mer omfattende arbeid med øvelser, programmer og kildeskrifter.
 • Gjennomgå grunnleggende anatomi om skjelett og muskulatur.

I det praktiske arbeidet med yoga vil man bli kjent med flere programmer av fysiske yogaøvelser, både enkle og mer avanserte, både dynamiske og mer statiske. Dessuten jobber man med renselsesprosesser som neseskylling og tarmskylling, en del pusteøvelser, energiholdninger og låser, enkel avspenning, dybdeavspenning, konsentrasjonsøvelser, enkle meditasjonsteknikker som kroppsbevissthet og åndedrettsbevissthet, større meditasjoner som Indre Stillhet, Adjapa Djap og chakrasang.

Tradisjonen bak yogaen er den tantriske.

Den ettårige fordypelsen i yoga og meditasjon tar først og fremst sikte på at deltakerne utvikler sitt personlige forhold til yoga og meditasjon gjennom eget arbeid med teknikkene.

Innhold i Modul 2: klippet fra www.yogaprosess.no

Utdannelsens elementer:

 • Studentens eget praktiske arbeid med yoga og meditasjon i hverdagen.
 • Studentene samles privat i arbeidsgrupper på 3-5 personer ca fire ganger pr år.
 • Det blir to større teoretiske oppgaver i tilknytning til nærmere definerte emner i utdannelsen, fortrinnsvis som samarbeid mellom to studenter.
 • Studentene underviser hverandre og får feedback av medstudenter og lærerne, og det siste året underviser de egne eksterne grupper.
 • Personlig veiledning for eget arbeid med yoga og i forbindelse med undervisningspraksis.
 • Det er ikke eksamen i tradisjonell forstand. Det gis fortløpende veiledning og evaluering ut fra en selvfølgelig forventning om at hver student er innstilt på å utvikle sitt potensial for å bli en inspirert og dyktig yoga- og meditasjonslærer. I motsatt fall vil man fort miste lysten til å undervise i yoga og meditasjon selv om man blir ferdig og får diplom.

Utdannelsens målsetninger

 • En fullverdig kompetanse til å undervise andre mennesker i fysisk yoga, pusteøvelser, renselsesprosesser, holdninger og låser, konsentrasjon, avspenning og enkel meditasjon.
 • Egenerfaring med yoga – hva gjør det med ens opplevelse av hverdagen å drive regelmessig og i perioder intensivt med yoga.
 • En omfattende bakgrunnsviten om yoga: Historisk, kulturelt, vitenskapelig mm og kunnskap om tilgrensende metoder.
 • En bevisst holdning til pedagogiske og etiske spørsmål. Utdannelsen sikter mot å gjøre studenten i stand til å formidle hele opplevelsen av yoga til andre. En utviklet oppmerksomhet og følsomhet er noen av redskapene.
 • Personlig utvikling: Undervisning i yoga og meditasjon krever at man har arbeidet med og fortsetter å arbeide med å utvikle sin egen personlighet.
 • Utvikle evnen til i å kunne formulere seg i forhold til instruksjoner, erfaringer, perspektiver og spørsmål.
 • Utvikle evnen til å kunne forholde seg til en gruppeprosess – under utdannelsen og senere i forhold til grupper man leder som yogalærer.

Utdannelsens emner:

 • Egen praksis med yoga og meditasjon: Fysiske yogaøvelser, renselsesprosesser, pusteøvelser, holdninger og låser, avspenning, konsentrasjon og meditasjon.
 • Innlæring av Kriya Yoga (som inkl 10 dager i taushet)
 • Gjennomgåelse av den mest hensiktsmessige utførelsen av yogaens metoder og deres virkninger.
 • Kultur og historie
 • Den dypere forståelsen av perspektivene med yogaens forskjellige deler, herunder forståelsen som den er formulert i noen av yogaens kildeskrifter.
 • Yogaens begrepsapparat.
 • Orientering om andre typer avspenningsteknikker og beslektede meditasjonstradisjoner.
 • Yogaens eldre og nyere historie.
 • Anatomi og fysiologi. Studenten forbereder seg ut fra utdelte spørsmål, og gruppen gjennomgår for hverandre følgende emner innen anatomi og fysiologi: Skjelett, muskulatur, fordøyelse, pust, blodsirkulasjon, nervesystem og det endokrine system.
 • Noe psykofysiologi i forbindelse med avspenning/meditasjon og avgrensning mot hypnose.
 • Undervisningspedagogikk.
 • Undervisningstrening og feedback – både i arbeidsgrupper og i hovedgruppen.
 • Undervisningspraksis: Det siste året må studenten selv organisere undervisning av minimum 3-6 grupper i et helt kursforløp.
 • Veiledning: En gang i løpet av første 1 ½ år har studenten personlig veiledning om egen praksis og deltagelse i utdannelsen. Det siste året er det en times veiledning knyttet til undervisningspraksis. Slik veiledning anbefales også for første året etter utdannelsen.