Intensivkurs i klassisk yoga

meditasjon

 

INTENSIVKURS I KLASSISK YOGA 

På Yogaloftet I Larvik

Lærar: Ingebjørg K.Vesaas

5 helger /60 timar

Lørdag 10-16

Søndag 10-16

OM KURSET:

Alle helgesamlingane vil innehalde teori, fysisk yoga pust/energiøvelsar, konsentrasjon/meditasjon og avspenning. Men kvar helg har eit overordna tema som får hovudfokus.

Går du på kurs i klassisk yoga hos oss eller har erfaring med klassisk yoga fra før kan du delta på enkelthelger ved ledig plass.

Ved å deltaka på fordjupningskurset vil du få betre tid til å pratkisere og fordøye dei klassisk teknikkane. Dette vil føre til yttlegare utbytte av vekentlege kurs og eigenpraksis.

Helgesamlingane er ingen lærarutdanning, men er nyttig for deg som underviser i andre yogaformer eller koreograferte yogaklasse på treningssenter og lignende for å få ein breiare base, eigenpraksis og rom for eigenutvikling.

DATOAR og INNHALD

1.-2. april 2017 STILLINGAR (ASANAS)

 • Yoga og Aanatomi
 • Korleis ein i yoga jobbar med den fysiske kroppen og kvifor
 • Oppøve ein bevisst og lyttande utføring av stillingane
 • Korleis ein kan sette saman program til eigenpraksis

3.-4.juni PUST ( PRANAYAMA)

 • Pust og energi i Yogaperspektiv
 • Pustens anatomi og fysiologi
 • Bhandaene (fysiske energilåsar)
 • Praktisere pust/energiøvingar som Bølgepust, Blåsebelgen og Vekselspust.

19.-20.aug AVSPENNING

 • Korleis fysiske og psykiske påkjenningar verkar inn på kroppen.
 • Ta kontroll over stresset
 • Fysiske og mentale avspenningsteknikkar
 • Korleis gjera avspenning på seg sjølv
 • Yoga Nidra( yoga søvn)

21.-22.okt 2016 MEDITASJON

 • Kva er målet med meditasjon?
 • Fysisk og mentale konsentrasjonsøvingar
 • Innføring i energi og konsentrasjonspunkt(Chakra)
 • Indre Stillhet

2.-3.des 2016 OPPSUMERING

Pris : 12 500kr for alle 5 helgene.

Max 10 deltakerar

For meir info eller spørsmål send mail til larvik@yogaloftet.no eller ring Ingebjørg på 4702776423